Coachning hos Cajam AB

”Dit man vill, dras man med ett hårstrå!”

Är du redo för en belöning?
Vill du utveckla dig själv eller din verksamhet?
Söker du efter inspiration?
Då har du redan tagit det viktigaste steget mentalt. Alla vi människor kan växa och utvecklas – bara vi själva vill!

Vill Du bli en vinnare och är redo för en belöning?

Cajam erbjuder coachning till företag, organisationer och privatpersoner. Coachning är i dag alltmer efterfrågat. Det används traditionellt inom idrottsvärlden och i annan verksamhet där personliga topprestationer krävs. Numera har det emellertid även blivit populärt som ett redskap för personalutveckling och ledningsutveckling. Att coacha innebär att hjälpa någon annan hjälpa sig själv Grundfilosofin i coachning är att varje individ besitter de resurser, som de har användning för och är experten i sitt eget liv. Cajams uppgift som coach är att öppna upp för att själv hitta sanningen och därmed hitta lösningarna och få nya perspektiv på problemen.

Coachning handlar inte om hur och varför man blivit den man är idag, utan ger verktyg till att hitta sin roll i organisationen som man önskar och använder mindre tid på historiens problem. Det innebär att coachen matchar en annan person framåt. Det första steget i coachens arbete är att hjälpa till med att identifiera mål.

  •  Vi har personliga möten
  •  Vi ser det hela ur ett holistiskt perspektiv.
  •  Vi är strukturerade och metodiska.
  •  Vi kan hjälpa dig ta bort hinder, inte bara att hitta vägar runt dem.
  •  Vi vill se dig utvecklas.
  •  Vi vet att du kan.

Behovet av coacher är något som starkt ökar och coachning uppskattas alltmer i näringsliv och organisationer som en effektiv väg att ge sina chefer och anställda stöd, kunskap och utveckling. Tag kontakt med Christer Ericsson, utbildad NLP-Master Coach samt C2C certifierad coach, för mer information.

Christer Ericsson

christerChrister har sin bakgrund inom barnomsorgen och skolan, därav många år som föreståndare. Under nära 10 års tid var chefsrollen och arbetet med att bygga upp kompetensutveckling inom offentlig sektor det som präglade vardagen.

Sedan ett antal år tillbaka driver Christer flera företag inom kompetens- och teambuildingsbranschen och ser bara början av sin härliga resa! Som tidigare idrottsman, ligger coachningen extra varmt om hjärtat, och inte minst där, hämtar han sitt optimistiska och flexibla synsätt.

Christer är dessutom utbildad NLP Master Practitioner och C2C certifierad coach.

Christers filosofi är;
”När slumpen gagnar Dina görande, då vet Du att Du är på rätt väg!”