Det finns bara möjligheter

Vill Du och Ditt företag/organisation se till att skaffa er en tätposition i kunskapssamhället är kompetensutvecklingen viktigare än någonsin. Den som förmår att förvalta och utveckla kunskapen, företagets/organisationens kapital, kommer att ha ett försprång. För att kunna definiera ordet kompetensutveckling får man dela upp ordet i kompetens och utveckling. Det handlar om processer eller åtgärder för att utveckla ny och/eller vidareutveckla förmåga hos individer eller grupper.

Detta krävs då de föreskrivna och/eller faktiska kvalifikationerna på något sätt är högre än och/eller förändrar den reella kompetensen som personalen besitter. Kompetensutvecklingen kan också ses som ett led i den strategiska utvecklingen. Sambandet är starkt mellan strategi, kompetens och effektivitet. Alltså är detta en förutsättning för att göra ett bra jobb. Den stora utmaningen ligger i att kunna se de förändrade förutsättningarna och ana vilken kompetens som behövs för att möta dessa.

Skaffa er en tätposition i kunskapssamhället

Vi på Cajam ser oss som en av Dina verktyg att möta dessa nya förutsättningar och förändringar. Vårt nätverk med duktiga och kompetenta föreläsare gör att vi tror oss kunna erbjuda det som Du kan tänkas behöva. Hör av Dig till oss, så skräddarsyr vi utbildningar efter Dina behov. Är Du frågande kring vad Ditt företag behöver, hjälper vi också till med att ta fram en kompetens-utvecklingsanalys för Dig och Ditt företag/organisation. Växkraft Mål 3 kan vara ett sätt att bidra till finansiering av både analyser och kompetens-utveckling.

Hör av Dig till Christer Ericsson på Cajam AB, så får Du veta mera.